• سامانه ی نوآوری و مشارکت شهروندی شهرداری تهران

  • ارزیابی طرح ها، پیشنهادات و استارت آپ ها در حوزه ی خدمات شهری

  • خلاقیت ، نوآوری ، ارزش آفرینی ، توسعه ی پایدار

  • دریافت مقالات و طرح های نوآورانه در سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند

مسائل ویژه شهر تهران

دنبال چه موضوعی هستید؟

مسائل جدید

آخرین مسائل ثبت شده در سامانه نوآوری باز

سامانه نوآوری باز شهری تهران چطور کار میکند؟

فرایند و نحوه همکاری و مشارکت با آزمایشگاه نوآوری شهری تهران
نوآوری بدون محدودیت
بدون محدودیت زمان و مکان نوآوری کنید از توانمندی های همه شهروندان استفاده کنید از منابع و زیر ساخت های اشتراکی شهر بهره ببرید
با نقشه جست و جو کنید
با کمک فناوری GIS مسائل را رصد کنید مسائل مختلف را به صورت بصری ببینید تصمیم سازی سریع و مبتنی بر داده در مسائل.
ثبت و مشارکت در مسائل شهر
مسئله را با کمک فرم های حرفه ای تعریف کنید شاخص های تعریف صحیح مسئله را استفاده کنید مسئله را با دوستان و افراد دیگر به اشتراک بگذارید

جستجو در مسائل ثبت شده مناطق و نواحی شهر تهران

در این بخش میتوانید بانک اطلاعاتی مسائل ثبت شده شهری تهران را جستجو کنید
منطقه 1
منطقه 2
منطقه 3
منطقه 5
منطقه 6
منطقه 7
منطقه 8
منطقه 9
منطقه 10
منطقه 11
منطقه 12
منطقه 13
منطقه 14
منطقه 15
منطقه 16
منطقه 17
منطقه 18
منطقه 19
منطقه 20
منطقه 21
منطقه 22